منهای بانک

بنگاه های دولتی تا پایان سال 98 واگذار می شوند

معاون اول رییس جمهوری همچنین با بیان این که در هیچ کجای دنیا برای مدیریت حرفه ای - اقتصادی بنگاه ها براساس من بمیرم تو بمیری رییس هیات مدیره انتخاب نمی شود، گفت: مدیران حتما براساس دانش حرفه ای و بهره وری بالا انتخاب شوند.

اخبار پر بازدید


آخرین اخبار