یادداشت /گفتگو

اقتصادمان را فدای احساسات نکنیم

سردبیر نفت ما با تاکید براینکه کره‌ای‌ها به دنبال استفاده از فرصت‌های سرمایه گذاری در ایران هستند، گفت: موضوع سیاست باید از اقتصاد جدا شود و هم‌اکنون فرصت‌های زیادی در حوزه نفت، انرژی های نو و پتروشیمی وجود داردتا جاییکه کره‌ای‌ها علاقمندبه سرمایه‌گذاری در این بخش هستند، به طوری که براساس آمار، میزان صادرات ما هم اکنون به کره بیشتر از واردات بوده است.

افزایش بازده سرمایه گذاری در صندوقهای بازنشستگی و کارکنان

یکی از مهمترین اهداف صندوق ها، سازمان ها و نهادهای بازنشستگی و یا کارکنان هر سازمان و بنگاه اقتصادی در کشور، ایجاد ثروت سازی واقعی و افزایش بازده حاصل از سرمایه گذاری های انجام شده برای اعضا خود می باشد.

متهمان ورشکستگی تولید را بشناسید

در حال حاضر تولید مظلوم ترین پازل اقتصادی کشور شده است و کمتر روزی را می توان سراغ داشت که خبر تعطیلی یک واحد تولیدی به گوش نرسد. واردات، سود کمرشکن بانکی، کمبود نقدینگی و فناوری پائین تولیدیها از جمله متهمان بی رحم این معضل هستند.

دومینوی ورشکستگی موسسه های مالی

اتفاقی که اخیراً در عرصه پولی مالی کشور افتاده است شاید بدترین اتفاق حوزه مالی کشور باشد که می تواند شاخص های امنیت کشور را تهدید کند، چگونه است در عرصه سه چهار سال اخیر موسسه های پولی ما به صورت یک دومینو به هم چسبیده شروع به ورشکستگی مالی و ایجاد فضای نا امنی اقتصادی برای مخاطبین خود شده اند

اخبار پر بازدید


آخرین اخبار