بیمه

صدور کد یکتا بیمه نامه‌های جدید

سلیمانی با تاکید بر اهمیت صدور کد یکتا در صنعت بیمه، گفت: کد یکتا سند محکم اصالت بیمه نامه هاست و قطعا می تواند در اعتمادسازی عمومی نقش مهمی داشته باشد که بعد از تکمیل زیرساخت ها این مسئله را نیز به طور جدی دنبال خواهیم کرد.

بدهی بیمه ایران به وزارت بهداشت تسویه شد

اعلایی افزود: ایجاد این بدهی به وزارت بهداشت ناشی از مطالبات کلان بیمه ایران از چند دستگاه دولتی به دلیل نپرداختن حق بیمه درمان تکمیلی از سوی آنها بود که بخشی از این مطالبات خوشبختانه با حمایت قابل تقدیر سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی دریافت شد.

اخبار پر بازدید


آخرین اخبار